مینی بای پس در آقای ۱۸ ساله :: ال کلینیک
  • نوبت دهی : nobat.ir/nezhadrahim
  • مطب : مشهد - میدان امام رضا - ساختمان پزشکان رازی - واحد 401